Spring naar inhoud
Datum
Auteur
Mark Sluijter
Leestijd
4 minuten

Hoe zorgen we ervoor dat graafmachines geen gasleidingen raken?

Het hoofdtransportnet van Gasunie ligt lang niet altijd zo diep onder de grond, dat graven in de buurt ervan zomaar kan. Daarom houden we graafwerkzaamheden goed in de gaten. Hoe weten we waar er wordt gegraven? Gaat het wel eens mis? We vroegen het Mark Sluijter, onze Toezichthouder Tracéactiviteiten.

KLIC-meldingen nalopen

Van plan om te gaan graven met een graafmachine? Of bijvoorbeeld te heien of machinaal te boren? Zowel bedrijven als particulieren zijn verplicht om dan een zogenaamde KLIC-melding te doen bij het Kadaster. KLIC staat voor Kabels en Leidingen Informatie Centrum. Mark: “Een typische werkdag bestaat voor mij uit afspraken die voortvloeien uit de KLIC-meldingen. De gemelde klussen zijn heel gevarieerd: van het bouwen van een schuur of het plaatsen van een hek tot de bouw van een tunnel.”

Per helikopter en fiets

Niet alle werkzaamheden in de ondergrond worden gemeld. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Daarom rijden onze mensen door de provincies en vliegen we met een helikopter over Nederland. “De helikopter vliegt met een cyclus van drie weken over al onze leidingen in Nederland. De fotograaf in de helikopter maakt foto’s van mogelijk ongemelde graafwerkzaamheden. Daar kunnen we dan op af gaan. Zelf zit ik veel op de fiets. Dat komt omdat ik de leidingen die door het Amsterdamse Bos lopen in de gaten houd. Het bos grenst aan Schiphol en daar mag onze helikopter niet vliegen. Ik zou ook met de auto kunnen gaan, maar op de fiets ben ik niemand tot last.”

Beschadigingen zijn heel zeldzaam

Verreweg de meeste werkzaamheden worden wel gemeld. Gasunie krijgt jaarlijks zo’n 800.000 KLIC-meldingen binnen. Zodra we weten dat er in de buurt van onze leidingen gegraven gaat worden, maken we duidelijke afspraken. Hierdoor gaat het vrijwel altijd goed. “Als er toch iets misgaat, komt dat eigenlijk altijd door onwetendheid. Als je geen KLIC-melding doet, weet je immers niet dat ergens een leiding loopt. Zo was er pas nog een situatie bij een woning. Hier lag onze leiding op 10 meter van de woning op 4 meter diepte. Ze wilden een erker en dat was in deze gemeente niet vergunningsplichtig. Gelukkig deed de aannemer alsnog een KLIC-melding.” Doordat we werken met een goed systeem en goede afspraken, komen beschadigingen maar heel zelden voor. In 2019 hadden we maar één leidingbeschadiging in heel Nederland. “Dat was een particulier die een zwembad in de achtertuin aan het graven was.”

Leiding geraakt, en dan?

“Als we denken dat de leiding écht geraakt kan zijn, melden we dit bij de CCP, onze Centrale Commando Post in Groningen. Zij coördineren de situatie en zorgen ervoor dat brandweer en politie worden geïnformeerd. Vervolgens wordt de situatie overgedragen aan het team van het desbetreffende gebied dat verder zorg draagt voor het veiligstellen van de leiding. Dan kunnen we met een veiligheidsdeskundige kijken of er schade is, zoals een kras of deuk. Dit komt gelukkig bijna nooit voor. Het KLIC-systeem doet goed zijn werk om graafschade te voorkomen.”

Veiligheid staat voorop

Geen groot lek, maar slechts een kras of deukje: is zoveel heisa dan echt nodig? “Tsja, waarom niet gewoon een bak zand erop gooien? Er is weliswaar nog geen lek, maar het is misschien wel een zwakke plek geworden. Daarom zitten we er zo bovenop. Ook op een later moment kunnen we met meetapparatuur van binnenuit kijken of de leiding nog helemaal heel is. Dit heet ‘pigging’ en wordt door een andere afdeling dan de mijne gedaan. Bij Gasunie is veiligheid te allen tijde het allerbelangrijkst. Ons motto is niet voor niets: geen bericht is goed bericht. Als je niets van ons hoort, dan is het goed.”