Spring naar inhoud

Consultancy

Sommige bedrijven willen met eigen personeel en aannemers een project voorbereiden en uitvoeren, maar hebben wel behoefte aan toetsing van (onderdelen van) het project aan de kennis en ervaring die bij Gasunie is opgebouwd.

In die gevallen kunnen specialisten van Gridwise Engineering & Services B.V. advies geven. De ondersteuning kan betrekking hebben op het beoordelen van ontwerpdocumenten, of bestaan uit de uitvoering van ondersteunende berekeningen op het gebied van veiligheidscontouren. Ook een check op kostencalculaties, een tracéadvies of het toetsen van offertes aan de opgestelde projectspecificaties behoort tot de mogelijkheden. Desgevraagd wordt voor een grotere groep vertegenwoordigers van een bedrijf een in-company training verzorgd over een specifiek onderwerp.