Spring naar inhoud

Gastransport

Hoe komt het gas uiteindelijk bij jou thuis terecht? Tot aan het netwerk van jouw regionale netbeheerder gaat het gas door onze pijpleidingen heen. Ons gastransportnetwerk in Nederland en Noord-Duitsland is meer dan 17.000 kilometer lang en verbindt leveranciers en gebruikers. Zodat iedereen altijd over energie kan beschikken. Dit is van essentieel belang voor de economie en maatschappij.

Beheer en ontwikkeling van het transportnet

Gasunie heeft twee dochterbedrijven die het gastransportnet beheren. In Duitsland is dit Gasunie Deutschland; in Nederland Gasunie Transport Services (GTS). Zij zorgen bijvoorbeeld voor:

  • de bewaking van een veilig en betrouwbaar transportsysteem;
  • de werking en de ontwikkeling van het gastransportnet;
  • voldoende transportcapaciteit;
  • de koppeling met andere netten, zowel nationaal als internationaal;
  • de zekerheid dat er tot -17 graden Celsius altijd gas geleverd wordt; het beheren van de gaskwaliteit;
  • het balanceren van het net, zodat er niet te veel, maar ook niet te weinig gas doorheen stroomt.

Gastransportprojecten in het buitenland

We werken mee aan belangrijke pijpleidingen buiten Nederland en Noord-Duitsland. Zo zijn we aandeelhouder van:

  • BBL: een 230 kilometer lange pijpleiding onder de Noordzee, waardoor gas tussen het Nederlandse Balgzand en het Engelse Bacton wordt getransporteerd.
  • Nord Stream: een 1.224 kilometer lange pijpleiding voor het transport van Russisch aardgas door de Oostzee naar Duitsland. Hiermee is de Europese markt aangesloten op de Russische gasvoorraden.
  • NEL: deze pijpleiding verbindt de Nord Stream-leiding vanaf de Noord-Duitse kust met gasnetwerken bij de wat meer zuidelijk gelegen Duitse plaatsen Heidenau en Achim.

Gate terminal voor wereldwijd transport van LNG

Over lange afstanden is aardgas beter als LNG (vloeibaar aardgas) te verplaatsen dan als gasvormige stof. LNG kan per schip vanuit de hele wereld naar Nederland komen. Samen met Koninklijke Vopak zijn we eigenaar van Gate terminal in Rotterdam. Hier kan LNG worden opgeslagen en weer gasvormig worden gemaakt, waarna het aardgas ons gastransportnetwerk in kan. Of het vloeibare gas gaat verder per boot of tankwagen naar andere landen in Noordwest-Europa. Daarnaast kan het in vloeibare vorm ook door boten en vrachtwagens getankt worden. Zo wordt het als brandstof gebruikt.