Spring naar inhoud

Docenten

Het veilig en betrouwbaar transporteren van aardgas heeft topprioriteit bij Gasunie. Daarom voeren we regelmatig werkzaamheden uit aan onze leidingen en installaties. Voor het transport van benodigde materialen wordt gebruik gemaakt van vrachtwagens en ander zwaar verkeer die veelal van dezelfde wegen gebruik maken als het reguliere verkeer. Ook verkeersveiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. Onze aandacht richt zich vooral op (schoolgaande) kinderen. Speciaal voor hen hebben we een informatiepakket ontwikkeld voor (basis)scholen.

Het scholenpakket

Het informatiepakket is er enerzijds op gericht de kinderen bewust te maken van de gevaren van zwaar transport als medeweggebruiker. Anderzijds laat het zien zien hoe wij te werk gaan bij het bouwen en beheren van het gastransportleidingnet. Op deze pagina vindt u de onderdelen van dit informatiepakket als downloads. Ook is een tweetal bouwpakketten opgenomen die de docenten kunnen gebruiken in een les over gastransport en/of zwaar verkeer.

Het pakket bevat

  • film ' Kijk uit voor vrachtwagens'
  • poster 'Kijk uit voor vrachtwagens'
  • film ‘Onderhoud aan regionale gastransportleidingen’
  • poster 'Gastransport in Nederland'

Op deze site vindt u verder

  • bouwpakket Gasunie Caddy op groen gas
  • bouwpakket Gasunie-KB-paal

Kijk uit voor vrachtwagens

De poster is bedoeld als reminder voor de schoolkinderen. Gasunie vraagt basisscholen de leerlingen de dvd 'Kijk uit voor vrachtwagens' te laten zien en de gevaren van de dode hoek te bespreken. Scholen wordt gevraagd de poster op te hangen op een goed zichtbare plaats waar leerlingen er dagelijks aan herinnerd worden, bijv. bij de in-/uitgang. Download de poster bij de lijst met downloads.

Deze film behandelt het gevaar van de dode hoek van een vrachtwagen. De dode hoek zijn de plaatsen naast en achter de vrachtwagen waar een chauffeur fietsers en voetgangers niet kan zien. Door middel van de animatie leren kinderen waar deze dode hoeken zich bevinden, hoe ze er vandaan kunnen blijven en wat ze moeten doen als ze denken dat de chauffeur hen niet ziet.

Onderhoud aan regionale gastransportleidingen

Het gastransportnetwerk van Gasunie bestaat uit hoofdtransportleidingen en regionale leidingen. Dit onderscheid is te vergelijken met die tussen autosnelwegen en provinciale wegen. De hoofdtransportleidingen voeren gas over lange afstanden door het hele land terwijl de regionale leidingen aftakkingen vormen richting steden, dorpen en fabrieken. In de komende jaren voert Gasunie onderhoud uit aan delen van haar regionale leidingen. Meestal gebeurt dit buiten de bebouwde kom, maar soms wordt er ook onderhoud gepleegd aan leidingen die in woonwijken liggen. Als Gasunie bij u in de straat komt werken, wat kunt u dan verwachten? Deze film laat zien hoe onderhoudswerkzaamheden eruit kunnen zien en wat u ervan kunt merken.

Gastransport in Nederland

De poster laat op heel beknopte wijze zien hoe gas door Nederland wordt getransporteerd. Het laat zien welke infrastructuur daarvoor nodig is. Maar ook geeft het een indruk van andere infrastructuurprojecten waar Gasunie bij betrokken is, zoals ondergrondse opslag en aanvoer van vloeibaar gas per schip.

Bouwpakketten

Ter ondersteuning van de les stelt Gasunie een tweetal bouwpakketten beschikbaar welke de docent zelf kan printen en welke de leerlingen kunnen maken. De pakketten verschillen in moeilijkheidsgraad. De bouwplaat van de Gasunie caddy is meer geschikt voor de hogere groepen. De bouwplaat van de KB-paal is geschikt voor lagere groepen. Een KB-paal is een paal die zorgt voor katodische bescherming (KB), dat wil zeggen dat een elektrische stroom de leiding beschermt tegen roesten.

Contact

Wanneer u vragen heeft of extra informatie wenst, bijvoorbeeld over werkzaamheden bij u in de buurt, kunt u contact opnemen met Gasunie:

telefoon: (050) 521 91 11
e-mail: info@gasunie.nl