Spring naar inhoud
Energietransitie

Energietransitie

De tijd dringt. Om de verslechtering van ons klimaat te stoppen, moeten we zo snel mogelijk overgaan op andere vormen van energie. Deze energietransitie is een van de grootste uitdagingen waar we als samenleving voor staan. Door de uitstoot van CO₂ te stoppen en ons energieverbruik te verminderen en te vergroenen, kunnen we de doelen halen die met het Klimaatakkoord van Parijs zijn afgesproken. Onze infrastructuur, andere vormen van gas en nieuwe netwerken zullen een grote rol spelen. We zetten alles op alles om onze kennis te vergroten én te delen. Door onze krachten te bundelen, zorgen we ervoor dat Nederland in 2050 alleen nog maar CO₂-neutrale energie gebruikt.

Moleculen naast elektriciteit

Op dit moment bestaat ongeveer 20 procent van het Nederlandse energiegebruik uit elektriciteit. De verwachting is dat dit met bijvoorbeeld zonne-energie en windenergie kan groeien naar maximaal 40 tot 50 procent. De andere helft van onze energie zullen we moeten blijven halen uit ‘moleculen’, en dan vooral uit gassen. Waterstof is een goed voorbeeld van zo’n duurzaam gas. Waterstof zal in de toekomst een steeds belangrijker energiedrager worden.

Belang van opslag en transport

Een voordeel van duurzame gassen in vergelijking met elektriciteit is dat gas makkelijker op te slaan is. Ook is gas makkelijker in grote hoeveelheden te transporteren dan elektriciteit. Juist nu onze energiebronnen steeds meer afhankelijk van het weer worden, is de opslag van energie een onmisbare schakel in de energietransitie. Een teveel aan duurzame stroom kan bijvoorbeeld worden omgezet in waterstof. Dit gas kan goed worden opgeslagen. Is de vraag naar energie groter dan het aanbod? Dan kan deze reserve via het bestaande gasnet worden getransporteerd. Duurzame gassen vormen zo een uitstekende combinatie met groene stroom.

Onze thema’s in de energietransitie

Aardgas is een goede vervanger van andere fossiele energiebronnen. Het stoot namelijk minder CO2 uit. Zeker in combinatie met onze betrouwbare infrastructuur blijft aardgas voorlopig nog een energiebron van betekenis. Als de hoeveelheid duurzame energie toeneemt, zal de rol van aardgas afnemen. Gasinfrastructuur zal in het energiesysteem van de toekomst belangrijk blijven. Op weg naar 2050 richt Gasunie zich daarom op groen gas, waterstof, warmte met warmtenetten en afvang en opslag van CO2. We zullen onze ideeën hierover telkens aanscherpen. Kennis met ons delen? Iedereen is welkom om met ons in gesprek te gaan. Samenwerking versnelt de energietransitie.