Spring naar inhoud

CO₂: afvang, opslag en hergebruik

De meest voor de hand liggende manier om de schadelijke uitstoot van CO₂ te verminderen is… minder CO₂ uitstoten. Helaas is het erg lastig om de totale CO₂-uitstoot snel genoeg te verlagen. Een tijdelijke oplossing is afvang, opslag en hergebruik van CO₂. Onze kennis van het op grote schaal transporteren en opslaan van gassen draagt bij aan het succesvol ontwikkelen van deze schakel in de energietransitie.

Wat is CO₂-afvang, -opslag en -hergebruik?

CO2 staat voor het molecuul koolstofdioxide: één koolstofatoom en twee zuurstofatomen. Koolstofdioxide ontstaat bij de volledige verbranding van koolstof en koolstofhoudende verbindingen. Bijvoorbeeld bruinkool, steenkool en aardgas. Te veel CO2 in de atmosfeer leidt tot klimaatafbraak. Je kunt CO2 ook ‘vangen’ zodra het bij verbranding vrijkomt en daarmee voorkomen dat het in de lucht komt. De afgevangen CO2 kan terug de grond in (opslag) en soms zelfs nog een keer gebruikt worden als energiebron (hergebruik). Alle technieken rond CO2-afvang, -opslag en -hergebruik worden samen ook wel CCUS genoemd, Carbon Capture, Utilisation and Storage.

CCUS en de energietransitie

CCUS is geen eindpunt, maar een tussenstation. Met CCUS houden we CO2 uit de lucht; het totaal aan schadelijke emissies wordt hiermee lager. Een interessante ontwikkeling is het hergebruik van CO2. Zo wordt afgevangen CO2 op dit moment al hergebruikt in kassen voor de teelt van groente en fruit. Natuurlijk moeten we toewerken naar een energiemix zonder koolstofhoudende brandstoffen. Tot die tijd speelt CCUS een overgangsrol in de energietransitie.

Gasunie en CCUS

Bij Gasunie weten we ontzettend veel over gastransport door buisleidingen, compressie en opslag. Met deze kennis kunnen we een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een veilig CCUS-systeem in Nederland. Niet voor niets werden we op een eerder moment al gevraagd om samen met EBN de Minister van Economische Zaken en Klimaat te adviseren over transport en opslag van CO2. Ons rapport presenteerden we in de zomer van 2018 aan de Tweede Kamer, samen met een routekaart van adviesbureau de Gemeynt. Iedereen kan deze rapporten online bekijken.