Spring naar inhoud

Energiesysteem van de toekomst

De wereld van energie is constant in beweging. Duurzame energie uit zon & wind, waterstof, groen gas en warmte ondergaan razendsnelle ontwikkelingen. Hiermee bouwen we aan hét energiesysteem van de toekomst. Onderweg naar een klimaatneutraal 2050.

Om daar te komen werken we samen met regionale netbeheerders en TenneT aan II3050, de Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050. Een studie die vier CO2-neutrale toekomstscenario’s in beeld brengt en kennis verzamelt over hoe de weg naar een klimaatneutraal energiesysteem in 2050 eruit moet zien. We zoeken uit hoe we optimaal gebruik kunnen blijven maken van de huidige infrastructuren en hoe we energiedragers slimmer kunnen laten samenwerken.

Flexibel energiesysteem

Het energiesysteem gaat veranderen. Hoe zorgen we dat energie voor iedereen beschikbaar blijft? We krijgen daarvoor een heel nieuw element in ons energiesysteem: flexibiliteit, in veel vormen! Binnen een slim en flexibel systeem moeten we kunnen wisselen tussen verschillende energiedragers, zoals gas en elektriciteit. Daarnaast moeten we energie ook kunnen opslaan en in elkaar omzetten, zoals elektriciteit in waterstof.

We kunnen vraag en aanbod van energie dus flexibel op elkaar afstemmen door: opslag, als we tijd tussen opwekking en gebruik moeten overbruggen, conversie, als we een andere energiedrager nodig hebben of transport, als we energie op een andere plaats nodig hebben.

Belangrijk is om in nieuwe energiesystemen dragers met elkaar te laten samenwerken. Dit heet ook wel systeemintegratie. Wanneer we dit doen op regionaal, nationaal en internationaal niveau houden we onze energievoorziening stabiel, flexibel en betaalbaar.

Gasunie en het energiesysteem van de toekomst

Gasunie werkt aan II3050: de Integrale Infrastructuur-verkenning 2030-2050, of makkelijker gezegd: de studie naar het energiesysteem van de toekomst. 
Marijke Kellner, Manager Energiesysteem bij de Gasunie, leidt dit project.

'Om het energiesysteem betaalbaar en betrouwbaar te houden hebben we inzicht nodig in de ontwikkelingen van de netten van gas, elektriciteit, waterstof, warmte, groen gas en CO2 op lange termijn. Deze diepgaande studie naar CO2-neutrale toekomstscenario's maakt dat mogelijk en geeft ons de eerste inzichten.’ - Marijke Kellner, programmaleider II3050

Gasunie speelt een cruciale rol wanneer het gaat om het toekomstig gassysteem. In een CO2-neutrale samenleving blijft namelijk de gasinfrastructuur -in aangepaste vorm- en opslagcapaciteit nodig. Immers, energie in de vorm van moleculen is onmisbaar.

Moleculen Naast elektronen, blijven we een belangrijk deel van onze energie halen uit moleculen en dan vooral uit duurzame gassen. Waterstof is een goed voorbeeld van zo’n duurzaam gas. Wij bereiden ons er dus op voor dat er voldoende infrastructuur beschikbaar is om al die moleculen te transporteren en op te slaan.

Opslag & conversie – Om de verschillen tussen vraag en aanbod zo goed mogelijk op te vangen, worden flexibele oplossingen zoals opslag en conversie steeds belangrijker. Hiermee overbruggen we o.a. piekmomenten en seizoensverschillen. Door opslaglocaties slim te kiezen, kunnen we aanbod en verbruik van energie beter op elkaar afstemmen en de kosten van energietransport beperken. De gasinfrastructuur wordt dan ingezet om flexibiliteit te bieden aan het energiesysteem.

Infrastructuur – De gasinfrastructuur zetten we ook in voor het transport van andere vormen van energie. Het regionale gasnet is al geschikt om groen gas te transporteren. Daarnaast is de huidige infrastructuur met aanpassingen geschikt te maken voor waterstof. 

Wanneer de hoeveelheid duurzame energie toeneemt, zal de rol van aardgas afnemen. De bestaande gasinfrastructuur blijft in het energiesysteem van de toekomst onveranderd belangrijk voor transport en opslag van duurzame gassen.

Nieuws II3050