Spring naar inhoud

Energiesysteem van de toekomst

Hoe de toekomst er precies uit zal zien weet niemand. Zeker is wel dat het energiesysteem heel anders zal zijn dan nu. Met de ontwikkeling van waterstof, groen gas, warmtenetten, CCUS én energie uit zon en wind, neemt het aantal energiebronnen in de mix flink toe. Een van de vragen waar Gasunie mee bezig is, is hoe we al deze energiebronnen slim kunnen laten samenwerken. Alleen zo krijgen we een stabiel en flexibel energiesysteem.

Flexibel energiesysteem en de energietransitie

Hoe meer energie we uit zon en wind halen, hoe meer het aanbod afhankelijk is van het weer. Bij ongunstig weer zal onze energie ergens anders vandaan moeten komen, zoals groen gas. Bij te veel zon of wind moeten we juist proberen het overschot te bewaren voor later. Accu’s lijken hiervoor niet de beste oplossing. Wel kunnen we energie omzetten in waterstof en in die vorm opslaan voor momenten dat het aanbod aan groene energie weer te laag is. Binnen een betrouwbaar, flexibel energiesysteem vormt energie uit ‘moleculen’ een onmisbare buffer rond groene elektriciteit.

Daarnaast is energie in de vorm van moleculen onmisbaar voor de energievoorziening. Omdat niet overal elektriciteit het meest geschikte alternatief is. En omdat het elektriciteitsnet nooit zo groot kan worden dat alles op elk moment van de dag van elektriciteit kan worden voorzien. Men verwacht dat ongeveer 50 procent van de energievoorziening in 2050 zal bestaan uit moleculen. Dat zijn dan vooral duurzame gassen en warm water. Wij bereiden ons er dus op voor dat er dan ook voldoende infrastructuur beschikbaar is om al die moleculen te transporteren en op te slaan.

Voorbeelden binnen een flexibel energiesysteem

In een slim en flexibel systeem moeten we kunnen wisselen tussen verschillende energievormen en -systemen, zoals gas en elektriciteit. Maar we moeten energie ook kunnen opslaan en in elkaar omzetten. Een paar tastbare voorbeelden van technieken die nu al goed toepasbaar zijn:

  • De hybride warmtepomp is een slim energiesysteem in het klein. Deze werkt op elektriciteit en koppel je aan je cv-ketel. De warmtepomp zorgt voor een groot deel voor de warmte in huis. De cv-ketel werkt op gas. Deze springt bij als het buiten heel koud is en deze zorgt voor warm tapwater. 
  • Met ‘power-to-gas’ zet je duurzame stroom met elektrolyse om in waterstofgas. Dit gas maakt het mogelijk energie te bewaren. We kunnen waterstof opslaan en relatief makkelijk en betaalbaar transporteren over grote afstanden.