Spring naar inhoud

Groen gas

Groen gas wordt gemaakt uit biomassa. We verwachten dat groen gas een grote rol gaat spelen in de energietransitie. Groen gas is net zo te gebruiken als het huidige aardgas. De infrastructuur is er al. Wel kunnen de manieren waarop groen gas gemaakt wordt nog verbeterd worden. Zodat we veel meer groen gas kunnen gebruiken. Samen met allerlei partijen werken we aan de ontwikkeling van de installaties en technieken voor het betaalbaar maken van groen gas.

Wat is groen gas?

Of misschien is een betere vraag: wanneer is gas groen? Anders dan bij aardgas, zijn er geen fossiele brandstoffen nodig voor groen gas. Groen gas wordt namelijk gemaakt van organisch restmateriaal, zoals rioolslib en mest. Veelgebruikte technieken hiervoor zijn vergisting en vergassing. Het biogas dat hiermee ontstaat wordt afgevangen en verbeterd, zodat het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas.

Groen gas en de energietransitie

We denken dat er binnen de energietransitie een glansrol is weggelegd voor deze duurzame vervanger van aardgas. Groen gas is CO2-neutraal en daarnaast hernieuwbaar: de bronnen die ervoor nodig zijn (zoals mest) worden steeds opnieuw aangevuld. Erg handig is dat groen gas door het aanwezige methaan (CH4) goed past binnen de gasinfrastructuur die er al is. Hierdoor kunnen we groen gas grootschalig opslaan en transporteren. We zouden al voor 2030 miljoenen huishoudens met een hybride warmtepomp kunnen verwarmen met groen gas!

Gasunie en groen gas

Onze infrastructuur is er klaar voor. Er moet alleen nog meer groen gas komen om dit breed aan te kunnen bieden aan huishoudens en bedrijven. We vinden het belangrijk dat groen gas zo snel mogelijk op een betrouwbare, betaalbare en maatschappelijk verantwoorde manier beschikbaar komt. Daarom werken we samen met andere bedrijven aan manieren om groen gas goedkoper en op grote schaal te maken en leveren. Iedereen mag gebruikmaken van onze kennis en ervaring om de energietransitie te versnellen.

Groen gas via Vergroenjegas.nl

Vergroenjegas.nl is de marktplaats waar groengasproducenten hun groengas­certificaten aanbieden aan consumenten en bedrijven. Zo kunnen nu ook huishoudens en het MKB hun gasverbruik verduurzamen met écht groen gas uit Nederland.

Zie voor meer informatie: www.vergroenjegas.nl.