Spring naar inhoud

Warmte en warmtenetten

Een warme woonkamer, een warme douche, een warme kas met tomaten… Zo’n 40 procent van de energie die we met zijn allen gebruiken gaat op aan verwarming. Een duurzame manier van verwarmen die we in de toekomst steeds vaker zullen zien, is verwarming met een warmtenet. Hiervoor is wel een nieuwe infrastructuur nodig én nieuwe wet- en regelgeving. Niemand is zo ervaren in grote infrastructuren voor energie als wij. Daarom helpen we onze partners in het uitdenken en aanleggen van grote warmtenetten.

Wat is een warmtenet?

Een warmtenet is een infrastructuur aan leidingen voor warm water. Het water in het net dankt zijn warmte aan een hernieuwbare bron, zoals aardwarmte of restwarmte uit de industrie. Via het warmtenet kunnen huizen, maar ook bijvoorbeeld kassen in de glastuinbouw worden verwarmd. Dat warmtenetten werken, weten we al heel lang. Zo maakt Denemarken al tientallen jaren gebruik van deze vorm van verwarmen.

Warmtenetten en de energietransitie

Aardwarmte en restwarmte zijn er al. Deze warmte kunnen ‘vangen’ en gebruiken is daarom een ontzettend duurzame vervanging van het stoken van aardgas. Wel is het aanleggen van een warmtenet duur. Warmtenetten zullen in de energietransitie daarom vooral een rol spelen in gebieden waar veel mensen wonen. In een stad is er naar verhouding weinig infrastructuur nodig voor het verwarmen van een groot aantal gebouwen.

Gasunie en warmtenetten

Er moet nog veel gebeuren, voordat we in Nederland op grote schaal gebruik kunnen maken van restwarmte en aardwarmte. De warmtenetten moeten worden aangelegd en bestaande wetten en regels moeten veranderen. Op dit moment gelden er andere regels voor warmtenetten dan voor de netwerken voor gas en elektriciteit. Hierdoor zijn ze in verhouding duur om aan te leggen en te beheren. Wij willen daarom investeren in grote warmtenetten. We zetten onze kennis en ervaring in voor deze belangrijke stap in de energietransitie en maken het hiermee makkelijker voor andere partijen om ook in te stappen.