Spring naar inhoud

Groen gas booster

De groen gas booster is een compressor tussen het regionale en landelijke gastransportnet. Groen gas wordt op veel plaatsen in het regionale gastransportnet gebracht. De druk is hier laag en het kan direct worden afgenomen door huishoudens en de industrie. In de zomer neemt de vraag naar gas echter af waardoor productie van groen gas gelijk blijft. De groen gas booster kan een oplossing bieden door het groene gas uit het regionale net op de juiste druk te brengen voor het landelijke net.