Spring naar inhoud

WarmtelinQ

Gasunie legt WarmtelinQ aan om de energietransitie te versnellen. WarmtelinQ is een ondergrondse leiding waarmee restwarmte uit de Rotterdamse haven kan worden gebruikt om huizen en bedrijven in Zuid-Holland te verwarmen. Het project WarmtelinQ staat ook wel bekend als Leiding door het Midden. Het loopt van de Rotterdamse haven naar het centrum van Den Haag en heeft bij Delft een aftakking naar het Westland en de kassen.

Kijk voor meer informatie over dit project op www.warmtelinq.nl.