Spring naar inhoud

Onderzoek naar groene waterstof elektrolyse op gigawatt-schaal: goede mogelijkheden in vijf Nederlandse industrieregio’s

Gasunie heeft meegewerkt aan de studie Hydrohub GigaWatt Scale Electrolyser, gecoördineerd door het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT). Op 30 juni zijn de resultaten gepresenteerd. Er is onderzoek gedaan naar de benodigde ruimte voor een elektrolysefabriek van gigawatt-schaal, de benodigde infrastructuur en de waterstofvraag in de vijf grootste industrieregio’s

De achtergrond van de studie is de toekomstige cruciale rol van waterstof op weg naar reductie van industriële CO2-emissies. Het is zaak deze waterstof 'groen' te produceren, zonder CO2-emissies. Dat kan via elektrolyse van water waarbij gebruik wordt gemaakt van duurzaam opgewekte elektriciteit, met name via windparken op zee. Het probleem is dat huidige elektrolysetechnologie op zijn best van megawatt schaal is. Dat staat in schril contrast met de meer dan vijftien elektrolysefabrieken van elk 1 gigawatt die nodig zijn om alleen al in de huidige waterstofbehoefte van de industrie te voorzien. In het Hydrohub GigaWatt Scale Electrolyser project werken partners uit industrie, energiesector, academische wereld en overheid aan de schaalvergroting van elektrolyse voor waterstofproductie.

Lees hier het volledige rapport.