Spring naar inhoud

Waterstofbackbone

Met de waterstofbackbone realiseert Gasunie een landelijk hoofdnetwerk voor waterstof. Door dit hoofdnetwerk worden onder andere industrieën, waterstofopslagen, productielocaties en ook de ons omringende landen met elkaar verbonden. Dit gebeurt hoofdzakelijk via bestaande en voor een klein deel nieuw aan te leggen infrastructuur.

Waterstof in Nederland

Nederland staat net als de rest van de wereld voor de grote uitdaging om over te gaan naar een CO2-neutrale energievoorziening. Eén van de energievormen die daar invulling aan gaat geven is waterstof. Gasunie is in gesprek met de Nederlandse industrie om te inventariseren hoe groot de behoefte aan (duurzame) waterstof is. En onderzoekt hoe kansrijk de aansluiting van de industrie op het waterstofnetwerk is en de verbinding van de Nederlandse industriële clusters onderling. De industrie in Nederland is verantwoordelijk voor zo’n 25% van de nationale CO2-uitstoot en met elektrificatie is verduurzaming slechts beperkt mogelijk. Voor de verduurzaming van de industrie zijn CO2-vrije gassen als groene waterstof onmisbaar. Voor meer informatie over de waterstofbackbone of als u geïnteresseerd bent in aansluiten, kunt u terecht op de waterstofbackbone projectpagina.

HyWay 27

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, TenneT en Gasunie onderzoeken samen onder welke voorwaarden een deel van het bestaande gasnet kan worden ingezet voor het transport van waterstof. Dit onderzoek, HyWay 27, moet een besluit opleveren over de realisatie van infrastructuur voor transport en opslag van waterstof. Het kabinet ziet een belangrijke rol weggelegd voor CO2-vrije waterstof bij de transitie naar een duurzaam energiesysteem en is van mening dat waterstof ook kansen biedt voor economische groei. Meer over informatie over het gezamenlijke onderzoek leest u in het persbericht over onderzoek HyWay 27 of op de website van HyWay 27.

Waterstof in Europa

Samen met 10 andere gasinfrastructuurbedrijven uit negen Europese lidstaten heeft Gasunie plannen gemaakt voor een Europees waterstofnetwerk. Meer daarover leest u in het persbericht en visiedocument over de Europese waterstofbackbone.

Programmamanager Waterstof René  Schutte gaf tijdens een interview met een Duits energieblad aan hoe de visie van Gasunie in de Europese waterstofplannen past.