Leveranciers

Hier treft u de laatste versie van onze algemene inkoopvoorwaarden aan. Op alle opdrachten van de N.V. Nederlandse Gasunie en aan haar gelieerde ondernemingen zijn deze voorwaarden van toepassing, zoals ook vermeld in onze offerteaanvraag en de bestelbrief.

Inhoudelijk

Ik heb een technische vraag over een gegunde opdracht.

Vraag uw opdrachtgever of zie uw opdracht voor details

Financieel

Ik heb een vraag over facturering

Factuurafhandeling 
(050) 521 1017
digitalefacturen@gasunie.nl

Commercieel

Ik heb een vraag over de tender, het contract etc.

Uw inkoper of (050) 521 2241 procurementsupport@gasunie.nl

Account

Ik heb een vraag over ons Ariba-account

SAP Ariba Help Center 
https://knowledge.ariba.com/help