Spring naar inhoud
Datum

Advies GTS aan minister EZK over verdere verlaging gaswinning Groningen

Onlangs heeft GTS de jaarlijkse raming met betrekking tot de benodigde Groningenproductie met de minister van Economische Zaken en Klimaat gedeeld. Uit deze raming blijkt dat het benodigde Groningenvolume in het gasjaar 2021/2022 3,9 miljard m3 (bcm) en 7,5 bcm zal zijn bij respectievelijk een gemiddeld en koud temperatuurverloop. Vanaf het moment dat de stikstofinstallatie Zuidbroek volledig beschikbaar is, zal de gaswinning uit Groningen vanuit het Groningenveld tot een minimum worden beperkt.

Lees meer hierover op de website van GTS.