Spring naar inhoud
Datum

Gasunie bereidt zich voor op koude dagen

Extra gasimporten verwacht

Terwijl Nederland in de ban raakt van de winterse taferelen boven de grond, gaat het gastransport onder de grond gewoon door. Gasunie Transport Services (GTS) - verantwoordelijk voor het transport van gas in Nederland - bereidt zich voor op de koude dagen die in aantocht zijn. Vanaf volgende week woensdag - als de verwachte weersomstandigheden doorzetten - neemt de vraag naar gas aanzienlijk toe en is er voor de mensen van Gasunie werk aan de winkel: extra teams van medewerkers zijn ‘stand-by’ voor eventuele aanvullende werkzaamheden.

Dit weekend is er nog een aanzienlijk temperatuurverschil tussen het Zuiden en Noorden van Nederland. Het is weliswaar extra koud in het Noorden, maar dit heeft geen consequenties voor een eventuele extra vraag naar gas.

De installaties bij Gasunie staan klaar om aan de verwachte grotere vraag naar gas te kunnen voldoen. Bijvoorbeeld om gelijktijdige inzet van zowel gasimport, Nederlandse gasproductie als van gas afkomstig uit de diverse gasopslagen mogelijk te maken. GTS zet daar onder andere de compressorstations voor in die het aangeleverde gas op druk kunnen houden om het door het netwerk te kunnen transporteren. Ook tijdens perioden van aanzienlijk hogere vraag naar gas, bijvoorbeeld tijdens koudere weersomstandigheden.

Vanwege de afname van de gasproductie uit het Groningen-gasveld vindt er meer gasimport uit het buitenland plaats. Doordat het buitenlandse gas een andere kwaliteit heeft, moet dit door de zogenaamde conversie-installaties bewerkt worden.
De diverse gasbergingen in Nederland zijn voldoende gevuld om de piekvraag aan te kunnen.

Gasunie-medewerkers staan klaar om bij eventuele storingen direct op te kunnen treden. Het gasnetwerk zorgt ervoor dat onze cv-ketels ons kunnen blijven verwarmen, ook nu we buiten te maken krijgen met (extreem) winterse taferelen.