Spring naar inhoud
Datum

Intentieverklaring WarmtelinQ ondertekend

Gasunie, provincie Zuid-Holland, de gemeenten Vlaardingen, Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en de corporaties met veel bezit in Den Haag en omgeving, vertegenwoordigd in Sociale Verhuurders Haaglanden, hebben een intentieverklaring ondertekend. Deze partijen werken met de Rijksoverheid samen om te komen tot realisatie en gebruik van WarmtelinQ. Partijen zien restwarmte als belangrijk onderdeel van een haalbare, betaalbare, duurzame en leveringszekere warmtevoorziening.

Projectdirecteur WarmtelinQ Guido Custers daarover: “We zijn blij met deze brede maatschappelijke steun voor WarmtelinQ en restwarmte, alleen gezamenlijk kunnen we tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten ook echt woningen aardgasvrij maken en CO2-uitstoot terugbrengen. En tijdig klimaatdoelen halen. We hebben gebruikers en afnemers nodig om de warmtetransitie tot een succes te maken. En dit is nog maar de start van een intensieve en meerjarige samenwerking in de regio. En er liggen nog veel meer kansen in Zuid-Holland voor warmte.”

Lees hier het hele bericht.