Spring naar inhoud

SDG 13: Klimaatactie

We bestrijden klimaatverandering

Alle landen op de wereld hebben te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Dit zal in de toekomst steeds meer impact hebben op het dagelijks leven van ons allemaal. Om de opwarming een halt toe te roepen, moeten we nu in actie komen. Het doel is om de opwarming te beperken tot maximaal 2 graden. Dit hebben de lidstaten van de VN afgesproken. Om dit te halen moeten broeikasgassen teruggedrongen worden en fossiele energiebronnen vervangen door duurzame energie. Rijkere landen zullen tegemoet moeten komen aan de behoeften van ontwikkelingslanden, die door de gevolgen van klimaatverandering het hardst getroffen worden.

Nederland staat er op dit punt nog niet goed voor. De broeikasuitstoot berekend per inwoner is nog altijd te hoog. Willen we als Nederland de doelstelling halen in 2030, (halvering van de uitstoot ten opzichte van 1990), dan moeten we massaal gaan investeren en overschakelen op hernieuwbare energie.

Wat doen wij?
Gasunie behoort tot de top 10 elektriciteitsgebruikers in Nederland. Op drie manieren pakken we het verminderen van onze CO2-footprint aan:

  1. We zijn koploper op het gebied van het reduceren van onze aardgasemissies (methaanemissies).
  2. We gebruiken de energie die nodig is voor gastransport steeds efficiënter.
  3. We vergroenen ons elektriciteitsverbruik.

We nemen duurzame energie af en stimuleren zo het aanbod van duurzame energie in Nederland. Onze methaanuitstoot pakken we flink aan. En we zoeken in onze reguliere activiteiten steeds naar nieuwe manieren om onze emissies verder te verlagen. We rollen de rode loper uit voor groen gas in ons net door de invoeding, certificering en verhandelbaarheid ervan zo goed mogelijk te regelen. We onderzoeken hoe we steeds meer circulair kunnen inkopen. We hebben de laatste jaren stappen gezet, maar daar is nog een wereld te winnen.