Spring naar inhoud

Gezondheid

Gasunie draagt zorg voor een gezonde werkomgeving en voor het goed onderhouden daarvan.

Voor alle werkzaamheden binnen Gasunie worden de mogelijke gezondheidsrisico’s in kaart gebracht zodat ze zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen dan wel verminderd. Gasunie bevordert een gezonde werk- en leefsituatie voor haar medewerkers. De onderneming stelt voorzieningen beschikbaar waardoor eerste medische hulp kan worden geven indien dit onverhoopt nodig is.

Meer over hoe wij binnen onze onderneming met gezondheid omgaan is te vinden in de brochure Gasunie en Gezondheid.