Spring naar inhoud

Ulco Vermeulen

Ulco Vermeulen is lid van de Raad van Bestuur en Directeur Participations & Business Development van Gasunie.

Ulco Vermeulen studeerde economie en begon zijn loopbaan als senior beleidsmedewerker bij het Departement voor Energiebeleid en Aardgas van het ministerie van Economische Zaken, waar hij werkte van 1984 tot 1990. Sinds 1990 heeft Ulco Vermeulen diverse strategische en commerciële posities bekleed binnen Gasunie. Hij was verantwoordelijk voor de export van aardgas naar Duitsland en de verkoop van aardgas aan Nederlandse energiebedrijven. Daarna gaf hij leiding aan Gas Transport Services. Van 1 juli 2005 tot 1 januari 2007 was Vermeulen Directeur Deelnemingen en Ontwikkeling. Van 1 januari 2007 tot 1 oktober 2008 was hij directeur van Gate Terminal B.V., de eerste LNG-terminal in Nederland. Op 1 oktober 2008 werd hij Directeur Participations & Business Development.

Ulco Vermeulen speelt een cruciale rol in het sociale energiedebat in Nederland. Hij is voorzitter van Groen Gas Nederland en internationaal actief in het debat over duurzaamheid, onder andere als voorzitter van de strategiecommissie van de International Gas Union. Daarnaast is hij voorzitter van het Nederlandse Topconsortium voor Kennis & Innovatie Gas, waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheden samenwerken aan het realiseren van duurzame groei en waarbij de hele gassector wordt betrokken in de noodzakelijke transitie en innovatie.

Op 1 mei 2016 is Ulco Vermeulen toegetreden tot de Raad van Bestuur van Gasunie.

Andere posities van Ulco Vermeulen:

  • Lid van de Raad van Commissarissen ICE Endex
  • Voorzitter Raad van Bestuur Energy Delta Institute
  • Lid Raad van Commissarissen Energy Academy Europe
  • Lid Strategiecommissie Energy Valley