Spring naar inhoud

Financiële informatie

Kerncijfers

In € miljoenen 2020 2019
Winst-en-verliesrekening    
Opbrengsten 1.372 1.278
EBIT 859 504
Resultaat na belastingen 600 412
Voorgesteld dividend 262 288

Financieel beleid

Gasunie heeft als financieel doel om haar toegang tot de (internationale) geld- en kapitaalmarkt te waarborgen en te kunnen beschikken over een breed palet aan mogelijke financiële instrumenten. Het hebben van adequate credit ratings is hierbij essentieel. Gasunie voert daarom een financieringsbeleid dat er op gericht is zo goed mogelijk aan de financiële criteria te voldoen zoals die door de rating agencies gehanteerd worden.

Het financiële beleid is gericht op het reduceren van financiële risico’s tegen minimale kosten. Afgeleide financiële instrumenten zoals swaps en derivaten worden alleen ingezet om risico’s te verkleinen en zijn uitdrukkelijk niet toegestaan met als doel speculatieve posities te creëren.

Uitstaande langlopende schuld

Gasunie heeft meerdere langlopende obligaties uitgegeven onder haar EMTN-programma. Naast deze publieke leningen heeft Gasunie een aantal onderhandse langlopende leningen met de Europese Investeringsbank (EIB) afgesloten.

Uitstaande senior obligatieleningen onder het EMTN-programma

Bedrag: EUR 300.000.000
Looptijd: 20 juni 2006 - 20 juni 2021
Rentecoupon: 4,50%
ISIN: XS0257884436
Final Terms

Bedrag: EUR 500.000.000
Looptijd: 13 oktober 2011 - 13 oktober 2021
Rentecoupon: 3,625%
ISIN: XS0690606172
Final Terms

Bedrag: EUR 500.000.000
Looptijd: 13 juli 2012- 13 juli 2022
Rentecoupon: 2,625%
ISIN: XS0804217536
Final Terms

Bedrag: EUR 650.000.000
Looptijd: 11 mei 2016 - 11 mei 2026
Rentecoupon: 1,00%
ISIN: XS1409382030
Final Terms

Bedrag: EUR 300.000.000
Looptijd: 18 november 2016 – 18 november 2019
Rentecoupon: 0,000%
ISIN: XS1520713022
Final Terms

Bedrag: EUR 300.000.000
Looptijd: 16 oktober 2018 - 16 oktober 2028
Rentecoupon: 1,375%
ISIN: XS1892117919
Final Terms

Bedrag: EUR 500.000.000
Looptijd: 3 oktober 2019 – 3 oktober 2031
Rentecoupon: 0,375%
ISIN: XS2060691040
Final Terms

Onderhandse leningen met de Europese Investeringsbank

Bedrag: EUR 125.000.000
Looptijd: 30 september 2008 – 29 september 2023
Rentepercentage: 4,804%

Bedrag: EUR 125.000.000
Looptijd: 28 november 2008 – 28 november 2022
Rentepercentage: 4,50%

Bedrag: EUR 125.000.000
Looptijd: 14 december 2009 – 13 december 2024
Rentepercentage: 4,266%

Bedrag: EUR 125.000.000
Looptijd: 21 juli 2010 – 21 juli 2025
Rentepercentage: 3,581%

Bedrag: EUR 150.000.000 (lineair aflossend)
Looptijd: 28 oktober 2013 – 28 oktober 2020
Rentepercentage: 6-maands euribor plus 0,123%

Bedrag: EUR 50.000.000
Looptijd: 23 december 2014 – 23 december 2024
Rentepercentage: 1,329%