Spring naar inhoud

Schuldprogramma's

Euro Commercial Paper (ECP) programma

Het ECP-programma stelt Gasunie in staat om leningen met een maximale looptijd van 1 jaar bij professionele beleggers te plaatsen. Het ECP-programma is sinds december 2011 operationeel. De grootte van het ECP-programma bedraagt EUR 750 miljoen.

Revolving Credit Facility

Gasunie heeft een gecommitteerde kredietfaciliteit ter grootte van EUR 600 miljoen, verdeeld over een groep van 6 banken. Deze kredietfaciliteit is afgesloten in april 2020 en loopt tot april 2026, met nog een optie voor verlenging (de eerste verlening met een jaar is in maart 2021 afgerond). Wanneer Gasunie en de banken nog een keer willen verlengen, wordt de uiterste afloopdatum april 2027.