Spring naar inhoud
MVO

MVO

Sustainable Development Goals: De groene draad in ons MVO-beleid

Onze maatschappelijke bijdrage blijven vergroten

"De wereld een betere plek maken voor iedereen. Dat is het doel van de Verenigde Naties. Daarom hebben ze in 2015 doelen opgesteld om de uitdagingen rond armoede, onderwijs en de klimaatcrisis wereldwijd het hoofd te bieden: de Sustainable Development Goals (SDG’s). Voor ons MVO-beleid sluiten wij ons aan bij deze wereldwijde doelen, waarmee landen, bedrijven en organisaties samen een duurzame samenleving kunnen creëren.

Deze doelen zijn ons op het lijf geschreven. Want dat is precies wat we doen: bijdragen aan een betere maatschappij. Door te zorgen voor een veilige, duurzame, betrouwbare en betaalbare energie-infrastructuur.

Kompas
In deze turbulente tijd vormen de SDG’s een kompas. Ze zijn stabiel, richten zich op de lange termijn en kunnen rekenen op een enorm draagvlak wereldwijd.
Dat wij ons MVO-beleid aansluiten bij de SDG’s is een logische keuze. De doelen sluiten goed aan bij onze korte- en langetermijndoelen en stellen ons in staat om meer te focussen op wat echt belangrijk is. De SDG’s gaan behalve over armoede en onderwijs, vooral ook over verduurzaming. Dit is een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering. De vier SDG’s die we tot onze kern-SDG’s hebben gemaakt, hebben dit ook als belangrijkste uitgangspunt. Deze SDG’s ondersteunen en verbinden onze kernactiviteiten en zijn gekoppeld aan onze missie, visie en strategie. Door ons aan deze SDG’s te verbinden, kunnen we onze maatschappelijke bijdrage nog verder vergroten en ook zichtbaarder maken.

Gasunie Green Deals
Gasunie heeft de concrete uitvoering van de SDG’s vastgelegd in speciale Gasunie Green Deals. Deze negen Green Deals zijn projecten waarmee we bijdragen aan onze toekomstvisie voor 2030. Met deze Green Deals gaan we aan de slag. Samen met partners, stakeholders en andere partijen. Want alleen door samen de schouders eronder te zetten, kunnen we een duurzame samenleving creëren."

Mark Wiekens, MVO-coördinator