Spring naar inhoud

De groene draad van ons MVO-beleid

Ook Nederland is aan de slag met de SDG’s. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meet elk jaar hoe ons land ervoor staat op de 17 thema’s. Op sommige gebieden doet Nederland het goed, op andere lopen we achter. Om op alle 17 doelstellingen goed te scoren, doet de overheid een beroep op het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers. Vooral het bedrijfsleven kan een grote bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen. Alleen al door het verminderen van de eigen milieu-impact en door druk uit te oefenen op de gehele productieketen.

We hebben vier kern-SDG’s opgenomen in ons MVO-beleid. Ze zijn gekozen vanuit missie, visie en strategie en onderbouwen de maatschappelijke waarde van onze kernactiviteiten. Met deze activiteiten leveren we een grote bijdrage aan de versnelling van de energietransitie en CO2-reductie.

SDG 7: Betaalbare en duurzame energie

Doel: Toegang tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie voor iedereen. Gebruik van fossiele brandstoffen moet zoveel mogelijk beperkt worden, en de mogelijkheden tot het overstappen naar duurzame energiebronnen meer gestimuleerd. De omschakeling naar hernieuwbare energie staat hier voorop.

Lees hoe wij bijdragen aan SDG 7

SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur

Doel: Een veerkrachtige infrastructuur, duurzame industrialisering en technologische innovaties die dat mogelijk maken. Door een betere infrastructuur is het makkelijker om andere doelen te bereiken en gaat de levenskwaliteit direct omhoog. De ontwikkeling van infrastructuur gaat hand in hand met innovatie en industrialisering.

Lees hoe wij bijdragen aan SDG 9

SDG 13: Klimaatactie

Doel: Onmiddellijke actie om klimaatverandering en de impact daarvan te bestrijden. De focus bij deze SDG ligt op het verminderen van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen in 2030 met minstens 40% ten opzichte van 1990 en een CO2-neutrale energievoorziening in 2050.

Lees hoe wij bijdragen aan SDG 13

SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Doel: Wereldwijd partnerschappen aangaan voor duurzame ontwikkeling. Vooral op het gebied van technologie, kennisoverdracht, handel, data, beleidscoherentie en financiële stromen moet wereldwijde of regionale samenwerking worden nagejaagd. Het is de enige manier om ervoor te zorgen dat álle landen vooruitgang boeken.

Lees hoe wij bijdragen aan SDG 17