Spring naar inhoud

SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

We hebben meer impact als we het samen doen

Iedereen moet in actie komen, en we zullen met elkaar moeten samenwerken. Wereldwijd. Niet alleen regeringen, maar ook bedrijven, burgers en organisaties. Dat is de belangrijkste boodschap van SDG 17. De visie en doelen moeten zowel op regionaal, landelijk als mondiaal niveau eenduidig zijn, en er moet sprake zijn van gezamenlijke principes en waarden.

Wat doen wij?
Partnerschappen zijn voor ons heel belangrijk. Geen enkel project kunnen wij in ons eentje volbrengen. En daarnaast: je hebt meer impact als je het samen doet.

We werken met partners op elk niveau: lokaal, regionaal, landelijk, Europees en mondiaal. Het vinden en samenwerken met partners is een must bij het creëren van nieuwe markten, zoals een waterstof-, warmte- of CCS-project. Of bij projecten met grote veranderingen, zoals onze aardgasprojecten. In het geval van CO2-opslag nemen we de rol van facilitator op ons. Wij zorgen ervoor dat de verschillende partijen met elkaar in gesprek gaan: de overheid, de industrie en staatsdeelnemingen, zoals Havenbedrijf Rotterdam en EBN. Een ander voorbeeld van intensieve samenwerking is waterstofproject HyWay 27, dat we met TenneT en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat oppakken. Samen onderzoeken we onder welke voorwaarden het bestaande gasnet kan worden ingezet voor transport van waterstof. 

We sluiten ons ook aan bij verschillende landelijke Green Deals, zoals de Green Deal Aardgasloze Wijken en de Green Deal Waterstof voor de regio. Bij deze landelijke Green Deals brengen we kennis bij elkaar.

Partnerschappen zijn ook belangrijk om onze productieketens van leveranciers en afnemers van producten en diensten wereldwijd, in kaart te brengen. Dankzij deze samenwerking kunnen wij ons er zeker van stellen dat we enkel zaken doen met toeleveranciers die net als wij respect hebben voor mens, milieu en omgeving.