Spring naar inhoud

SDG 7: Betaalbare en duurzame energie

De kern van wat we doen

Wereldwijd heeft momenteel 20% van de totale wereldbevolking geen toegang tot welke vorm van energie dan ook. De andere 80% maakt grotendeels gebruik van fossiele brandstoffen, zoals steenkool, olie en gas. Wereldwijd groeit het gebruik van hernieuwbare energiebronnen wind, zon en water wel, maar dat gaat langzaam. In Nederland heeft iedereen toegang tot energie. Het is zelfs zo dat het energiegebruik in Nederland per hoofd van de bevolking aan de hoge kant is, in vergelijking met andere landen om ons heen. Als het gaat om duurzame energie, dan bungelt Nederland Europees gezien helaas onderaan.

Wat doen wij?
Deze SDG sluit naadloos aan bij waar wij als Gasunie voor staan: het veilig, betrouwbaar en betaalbaar transporteren van energie. 
Met ons dagelijkse werk hebben we impact. We investeren in concrete projecten op het gebied van hernieuwbare energie. En in studies naar duurzame energiescenario’s. We zoeken naar manieren om de overgang naar duurzame energie en transport realistisch en betaalbaar te maken. Hiervoor werken we samen met (regionale) netbeheerders, universiteiten en Europese stakeholders.

De VN benadrukt dat er grote behoefte is aan innovatieve businessmodellen die voor een omslag in de energievoorziening kunnen voorzien. Hier zien we kans om als een grote speler naar voren te treden. We richten ons al op meerdere hernieuwbare energiebronnen: warmte, waterstof en groen gas. En niet te vergeten de afvang, transport, en opslag/ hergebruik van CO2 (CCUS). Wij geloven dat in het energiesysteem van de toekomst elke CO2-neutrale energievorm hard nodig is. Projecten zoals WarmtelinQ (warmte), Porthos in de haven van Rotterdam (CCUS), HyWay 27 (waterstof), maar ook het blijven stimuleren van groen gas naast aardgas als schoonste fossiele brandstof, zijn hier slechts enkele voorbeelden van.
We kijken nu naar de mogelijkheid om een deel van onze assets te hergebruiken voor het transport van waterstof. Het zou mooi zijn als ons hele netwerk in de toekomst ingezet kan worden ten behoeve van hernieuwbare gassen.