Spring naar inhoud

SDG 9: Innovatie en infrastructuur

We zorgen voor nieuwe technologie en betrouwbare infrastructuur

Nederland heeft een koppositie op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van infrastructuur. Een goede infrastructuur is essentieel voor het creëren van een betere wereld en een hogere levenskwaliteit, zo stellen de VN. Hebben we het over infrastructuur, dan hebben we het over transport, wegen, irrigatie, energie, informatie- en communicatietechnologie (zoals internet). Een groot deel van de wereldbevolking heeft geen toegang tot internet, wegen en elektriciteit. En zolang dat er nog niet is, zal het verschil tussen arme en rijke landen onoverbrugbaar zijn.

Met de infrastructuur in Nederland zit het goed. En daar dragen wij elke dag aan bij. Grote winst valt echter te behalen in het verduurzamen daarvan.

Wat doen wij?
Ook hier zetten wij in op studies naar welke infrastructuur nodig is voor een emissieloze energievoorziening. En hoe we deze betaalbaar, betrouwbaar veilig houden. En we voeren projecten uit op alle gebieden die binnen onze visie en strategie passen: warmte, waterstof, groen gas, aardgas en CCUS.

We onderzoeken onder meer de mogelijkheden voor groene waterstof, waarbij door middel van elektrolyse zon- of windenergie wordt omgezet naar waterstof. Ook in industriële gebieden kijken we naar de kansen voor waterstof. Daarnaast verkennen we mogelijkheden van emissievrij of emissie-arm werken, zowel in onze dagelijkse werkzaamheden aan het gastransportnet, als in projecten.

Andere activiteiten waarmee we hieraan bijdragen zijn al eerder genoemd bij de Green Deals, zoals de herinzet van bestaande assets, emissiereductie en gebruik van verantwoorde energieleveranciers.