Spring naar inhoud

Verdeling Gasunie Green Deals over de SDG's

We hebben speciale Gasunie Green Deals opgesteld waarmee we de SDG’s vertalen naar concrete activiteiten voor ons bedrijf. Deze deals dragen ook bij aan de uitvoering van onze visie voor 2030, die tot doel heeft een betrouwbare, betaalbare duurzame energievoorziening te realiseren en bij te dragen aan klimaatdoelstellingen.  

Er staan negen Green Deals op de agenda voor de komende tijd. Sommige zijn nieuw, met andere zijn we al een aantal jaren op weg en zoeken we naar meer efficiëntie. De thema’s hangen allemaal met elkaar samen en versterken elkaar.