Spring naar inhoud
Veiligheid, gezondheid en milieu

Veiligheid, gezondheid en milieu

Hoe kan ons werk zo veilig mogelijk? Waar kunnen we nog beter rekening houden met de omgeving en het milieu? Het zijn belangrijke vragen die wij onszelf regelmatig stellen. Het transporteren en opslaan van enorme hoeveelheden gas vraagt immers om een zorgvuldige manier van werken. De thema’s veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) staan hierbij voorop. We werken met strenge normen en onderzoeken alle risico’s van ons werk, zodat we deze kunnen verminderen en beheersen. Denk hierbij ook aan het voorkomen van ongelukken en gaslekken tijdens ons werk.

Coronamaatregelen op Gasunie-kantoren

Ons corporate Service Centre heeft de Gasunie-kantoren coronaproof gemaakt. Richard Aarts, manager CSC, neemt u in onderstaande video mee in een rondje door het hoofdkantoor en laat u zo de belangrijkste maatregelen zien. Zodat we er samen voor zorgen dat we veilig kunnen afspreken, vergaderen en werken op de anderhalvemeter-manier.