Veiligheid, gezondheid en milieu

Veiligheid, gezondheid en milieu

Hoe kan ons werk zo veilig mogelijk? Waar kunnen we nog beter rekening houden met de omgeving en het milieu? Het zijn belangrijke vragen die wij onszelf regelmatig stellen. Het transporteren en opslaan van enorme hoeveelheden gas vraagt immers om een zorgvuldige manier van werken. De thema’s veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) staan hierbij voorop. We werken met strenge normen en onderzoeken alle risico’s van ons werk, zodat we deze kunnen verminderen en beheersen. Denk hierbij ook aan het voorkomen van ongelukken en gaslekken tijdens ons werk.