Spring naar inhoud

Corporate VGM-beleid

Veiligheid staat bij Gasunie altijd voorop. Ons veiligheidsbeleid is erop gericht dat wij aardgas, waterstof en groen gas op een betrouwbare en veilige manier blijven transporteren. Ook vinden wij het belangrijk dat iedereen die voor Gasunie werkzaamheden uitvoert, dat veilig kan doen. We willen dat ze aan het eind van de dag gezond naar huis gaan. Daarom streven wij naar het voorkomen van onveilige situaties.

We besteden daar veel aandacht aan en vragen daar veel aandacht voor. Binnen Gasunie gelden de ‘Golden Rules of Safety’. Zodat iedereen weet wat we bij Gasunie verstaan onder veilig handelen. Of je nou een medewerker, contractor of bezoeker bent.

Het veiligheidsbeleid van Gasunie is onderverdeeld in externe veiligheid, arbeidsveiligheid en procesveiligheid.

Meer over hoe we binnen onze onderneming met VGM omgaan is te vinden in de brochures: