Spring naar inhoud

Procesveiligheid

Onze gasinfrastructuur wordt veilig ontworpen, gebouwd en onderhouden. We zorgen er ook voor dat de bediening ervan op een ergonomisch verantwoorde wijze kan plaatsvinden en dat de installaties op een juiste manier worden beheerd en bediend door competent personeel.

Technische integriteit

We geven veel aandacht aan de technische integriteit van de gasinfrastructuur voor de gehele levensduur. Dat doen we onder meer door het technisch veilig en duurzaam ontwerpen, en beheren van installaties en leidingen en door het uitvoeren van studies naar veiligheid en integriteit. Gasunie heeft zichzelf een hoge standaard opgelegd voor het ontwerp, aanleg en onderhoud van de infrastructuur. Deze is vastgelegd in de Gasunie Technische Standaard (GTS). Hierin is onze jarenlange ervaring en expertise vastgelegd en is geborgd dat nieuwe infrastructuur wordt gebouwd conform de huidige inzichten en wet- en regelgeving. Alle nieuwbouwactiviteiten en onderhoudswerkzaamheden worden conform GTS’en uitgevoerd en er vinden (periodieke) inspecties plaats.

Keuringsdienst

Gasunie is door de overheid geaccrediteerd om haar eigen gasapparatuur te keuren. Deze keuringsdienst is ondergebracht bij de afdeling VGM. De dienst voert alle (inspectie-) taken uit die voortvloeien uit het Warenwetbesluit Drukapparatuur.