Spring naar inhoud

Golden Rules of Safety

Bij Gasunie werken we onder meer volgens ‘Golden Rules of Safety’. Zodat iedereen weet wat we bij Gasunie verstaan onder veilig handelen. Of je nou medewerker, contractor of bezoeker bent. De Golden Rules of Safety zijn de tien onderstaande regels die cruciaal zijn voor veilig werken binnen Gasunie.

Met de tien Golden Rules of Safety - en alle overige documentatie - willen we mensen aan het denken zetten. Niet alleen over veiligheid op zich, ook over de verantwoordelijkheden die een ieder daarvoor zelf draagt. Als je op één van onze locaties werkt of daar op bezoek bent, betekent dit dat je je bewust moet zijn van wat er zoal kan gebeuren op die locatie. Ben je dat niet, dan kun je een gevaar zijn voor jezelf en voor anderen. Daarom moet je tijd nemen om de risico’s te begrijpen en te leren wat je in gevaarlijke situaties moet doen. En dat is veel meer dan alleen de regels kennen…

Grondwerkzaamheden

Bij Gasunie vinden zeer veel grondwerkzaamheden plaats, zowel bij nieuwbouw als bij onderhoud, inspectie en incidenten. Een goede uitvoering van deze werkzaamheden is vooral een kwestie van een goede inschatting van de risico’s van het werk.

Besloten ruimtes

Een besloten ruimte is een gesloten of deels open omgeving die niet ontworpen is voor het verblijf van personen maar waar wel activiteiten plaatsvinden. Het is belangrijk dat iedereen die voor zijn werk een besloten ruimte betreedt, deze ook als zodanig herkent en daar naar handelt.

Werken op hoogte

Werkzaamheden die op hoogte moeten worden uitgevoerd kunnen risicovol zijn. Het gebruik van middelen om vallen te voorkomen en de medewerker tegen vallen te beschermen is daarom verplicht.

Hijsen en heffen

Hijsen en heffen behoren tot de meest risicovolle werkzaamheden. Dat vraagt om kennis van de juiste materialen en toepassing van de juiste technieken maar vooral om een goede inschatting van de risico’s van het werk.

Verkeersveiligheid

Voor velen is het rijden naar, tijdens en van het werk een dagelijkse routine. Om ongelukken te voorkomen hebben we enkele aandachtspunten en voorwaarden geformuleerd die de verkeersveiligheid bevorderen.

Werkvergunning

Het doel van de werkvergunning is te borgen dat de werkzaamheden veilig worden uitgevoerd waardoor incidenten, ongevallen en gevaarlijke situaties worden voorkomen.

Veiligstellen

Voordat men kan beginnen met bepaalde werkzaamheden aan de installatie, stelt Gasunie de installatie (of delen daarvan) eerst veilig. Dat betekent dat die wordt vrijgemaakt van vloeistof, gas en druk.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Om werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, gelden voor vele activiteiten specifieke persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals werk- en bedrijfskleding, schoenen, helmen en brillen). Het gebruik ervan is verplicht.

Alcohol en drugs

Gasunie wil voor iedereen op haar locaties een veilige, gezonde en productieve omgeving bieden. Daarom wil Gasunie voorkomen dat men onbekwaam is de werkzaamheden uit voeren als gevolg van het gebruik van alcohol en drugs.

Roken

Roken is niet alleen schadelijk voor de gezondheid, het vormt ook een zeer groot risico op gasvoerende locaties. Daarom geldt er binnen Gasunie een strikt rookbeleid.