Incident melden

U kunt hier een incident, ongeval of gevaarlijke situatie melden die is voorgevallen op een project van Gasunie. Hiervoor is een geldig projectnummer nodig (zoals bijv. I.012345.01). Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met uw Gasunie-opdrachtgever.

Incidenten formulier

De gezamenlijke bijlagen mogen niet groter zijn dan 14MB.