Werkvergunning aanvragen

Werkvergunningen zijn uitermate belangrijk voor een bedrijf als Gasunie. Bij werkvergunningen worden er heldere afspraken gemaakt. En wordt duidelijk onder welke omstandigheden er kan en mag worden gewerkt. Op een gezonde en veilige manier. Een goede voorbereiding is niet een kwestie van routinematig vooraf een checklist afwerken. Veilig werken is precies weten wie wat doet en wat er verwacht wordt. Elke dag weer. Kortom: vooraf bespreken we de risico’s met elkaar. De afgesproken beheersmaatregelen leggen we vast op papier.

Over het onderwerp werkvergunning hebben we een animatie laten maken. Daarin worden nut en noodzaak van een werkvergunning, alsmede de rol van de verschillende betrokkenen nader belicht.

Werkvergunning bij Gasunie

Werkvergunning bij Gasunie

Aanvragen werkvergunning

Voor het aanvragen van een werkvergunning voor werkzaamheden op één van de kantoren of bij Speciale Opdrachten kunt u het formulier invullen dat hieronder staat.
Voor de overige locaties kunt u contact opnemen met de Coördinator Onderhoud of Gebiedsplanner. De Coördinator of Planner plant uw werkzaamheden in en wijst vervolgens een klusbegeleider aan die voor verdere afstemming contact met u zal opnemen.

Bedrijfsonderdeel Contactgegevens Gebiedsplanner
Regio Noord (Oldeboorn / Groningen) RegioNoord@gasunie.nl
Regio Oost (Hoogeveen / Deventer) RegioOost@gasunie.nl
Regio Zuid (Maas & Waal / Born) RegioZuid@gasunie.nl
Regio West (Woensdrecht / Boxtel) RegioWest@gasunie.nl
Regio Midden (Utrecht / Noord-Holland) RegioMidden@gasunie.nl
Regio Randstad (Zoetermeer / Rijnmond) RegioRandstad@gasunie.nl

Aanvragen werkvergunning kantoren of Speciale Opdrachten

Voordat u dit formulier invult, verzoeken wij u eerst onderstaande versie van het Excel werkvergunningformulier te downloaden en in te vullen.

Na het opslaan van dit formulier op uw eigen computer kunt u het ingevulde Excel-formulier in onderstaand scherm uploaden. Het invullen gaat als volgt:

 1. Bepaal de risicocategorie van de gevraagde werkvergunning met behulp van de Risico Bepalende Hulplijst (RBH).
  Let op: Schakel hierbij eerst de macro’s in van het Excel-formulier. De RBH staat rechts op het werkblad LMRA-RBH.
 2. In de RBH moeten de volgende gegevens verplicht worden ingevuld voordat u verder kunt naar de Taak Risico Analyse (TRA) of de werkvergunning:
  - Algemene gegevens t.w.: naam aanvrager, firma en de naam van de contactpersoon bij Gasunie.
  - De 3 kolommen met mogelijke gevaren (door werkzaamheden, uit werkcondities en uit complexiteit).
  - De 2 kolommen met activiteiten waarbij er minimaal 1 activiteit van toepassing moet zijn (waarde 1).
  Bij een aantal velden zijn rode tooltips beschikbaar waarmee u extra informatie krijgt over het betreffende veld. Tevens is er bij een aantal velden een lijst(picklist) beschikbaar waar vanuit u een keuze kunt maken.
 3. Afhankelijk van de uitkomst van de risicobepaling kunt u bij een Laag risico direct door met het invullen van de werkvergunning. Bij een Hoog risico word je verplicht om eerst een TRA in te vullen. Welke van de twee mogelijkheden van toepassing is wordt rechtsonder op de RBH weergegeven. Indien TRA verplicht, ga verder met punt 4. Indien TRA niet verplicht, ga verder met punt 5.
 4. Open het werkblad TRA en het vul hier minimaal de geel gemarkeerde velden in. Afhankelijk van het aantal taakstappen of activiteiten kunnen meerdere regels worden toegevoegd. Bij het veld “Beheersmaatregel” is een picklist beschikbaar van waaruit u een keuze kunt maken.
 5. Open (eventueel na het invullen van de TRA) het werkblad Werkvergunning. Hier vult u de relevante gele velden in de kolommen “Aanvraag werkzaamheden” en “Maatregelen te nemen door houder”. Bij bepaalde velden is weer een rode tooltip (invulinstructie) beschikbaar.
 6. Sla na het invullen het Excel-formulier op.
 7. Vervolgens vult u onderstaand formulier in met uw gegevens en voegt u het ingevulde aanvraagformulier voor een werkvergunning toe, samen met eventuele bijlagen.
 8. Verstuur dit formulier uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden.
 9. Voor eventuele vragen over de status van uw aanvraag kunt u terecht bij uw aanspreekpunt/opdrachtgever bij Gasunie.

Aanvraag werkvergunning

(xls,xlsx,xlsb,xlsm)

Bevestiging ontvangst aanvraag

Gasunie stuurt een bevestiging als de aanvraag in goede orde is ontvangen en neemt in geval van vragen of onduidelijkheden contact op met de aanvrager.