Spring naar inhoud

Responsible Disclosure

We besteden veel aandacht aan de veiligheid en beveiliging van onze informatiesystemen. Mocht u onverhoopt toch iets tegenkomen dat kan worden verbeterd, dan horen wij dat natuurlijk graag, zodat we daar direct actie op kunnen ondernemen.

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft aanbevelingen gedaan over het op een verantwoorde manier melden en afhandelen van beveiligingslekken. We passen deze aanbevelingen toe en hanteren daarnaast voor het melden van verbetermogelijkheden de volgende Responsible Disclosure-regels:

  • meld uw bevindingen door onderstaand formulier in te vullen
  • maak geen misbruik van het beveiligingslek (door het kopiëren, veranderen of verwijderen van gegevens) en communiceer er niet over met derden tot het beveiligingslek is verholpen
  • communicatie hierover zal via Gasunie verlopen

Signaleert u een zwakke plek in onze systemen of mogelijkheden tot verbeteringen, dan zullen we:

  • binnen 5 werkdagen reageren op uw melding met onze beoordeling en de verwachte datum voor oplossing
  • vertrouwelijk omgaan met uw melding en nooit uw gegevens delen met derden zonder uw toestemming, tenzij dat wettelijk noodzakelijk is
  • geen juridische vervolgstappen ondernemen ten aanzien van de melder, indien hij/zij conform het beleid en op evenredige wijze heeft gehandeld, zoals aangegeven door het NCSC, tenzij er inbreuk is gemaakt op of schade ontstaat aan systemen van derden, personen of persoonsgegevens

We kunnen daarnaast besluiten om een blijk van waardering en/of krediet te geven aan de melder in eventuele publicaties. Dit wordt per melding besloten.


Responsible Disclosure

Alle velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.